เกี่ยวกับเรา

idroof

บริษัท ไอดี รูฟ เทรดดิ้ง จำกัด

เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 70,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งหลังคาชิงเกิ้ล และหลังคาไม้ซีด้าร์ นำเข้าจากประเทศแคนนาดา รวมไปถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับหลังคา และจากคุณภาพของสินค้าและบริการที่ใส่ใจในคุณภาพทุกๆขั้นตอน ส่งผลให้บริษัทได้รับความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากลูกค้าอย่างท่วมท้น ทั้งจากกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริษัท ห้างร้าน, กลุ่มสถาปนิก, กลุ่มบริษัทเราเหมาก่อสร้าง และ กลุ่มลูกค้ารีสอร์ท โรงแรมต่างๆ จนทำให้บริษัทได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านหลังคาชิงเกิ้ลรายใหญ่ที่สุดในประเทศ

จากความมุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อนำเสนอต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มอื่น ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Repaint หลังคา(เปลี่ยนสีหลังคา), เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานของลูกค้าอย่างทั่วถึงทั้งบ้านพักอาศัย ไปจนถึงอาคารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น ออฟฟิศสำนักงาน โรงงาน โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ ธนาคาร โชว์รูม ปั๊มน้ำมัน ร้านค้า โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังนี้

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ที่ตั้งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า พร้อมทีมงานติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญมานานนับ 15 ปี พรั่งพร้อมด้วยทีมสถาปนิก, วิศวกร และ ทีมที่ปรึกษา จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วยการบริการที่ดีเยี่ยมครงวงจรอย่างมืออาชีพจาก “เรา” ถึง “คุณ”

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สำหรับการก่อสร้างและตกแต่งอาคารที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมทั้งการออกแบบและก่อสร้างไม่หยุดอยู่กับที่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและอนาคต ควบคู่ไปกับแนวทางการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

เรามีความมุ่งมั่นและไม่หยุดที่จะพัฒนาค้นหานวัตกรรมใหม่ ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

ค่านิยม

ความรับผิดชอบ ใส่ใจ ซื่อสัตย์ และเรียนรู้พัฒนาตนเอง คือพื้นฐานในความมีประสิทธิภาพของบุคลากร ที่พลักดันให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดีและมีคุณภาพ

รับผิดชอบ

ความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาที่ยั่งยืนยังคงเป็นแกนหลักในการวางแผนกลยุทธ์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเคารพกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท จึงมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการใช้พลังงาน

ผลิตภัณฑ์ของเราให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมในหลักการ Zero Waste เช่นหลังคาชิงเกิ้ลรูฟ มีการรีไซเคิล นำสิ่งที่เหลือจากการผลิตนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน

ID ROOF สำนักงานใหญ่

idroof
idroof
idroof
idroof
idroof
idroof
idroof
idroof
idroof
idroof
idroof
idroof
idroof
idroof
idroof
idroof
idroof
idroof
idroof
idroof