การติดตั้งหลังคาซีด้าร์

หลังคาบ้านไม้จริง ต้องหลังคาไม้ซีด้าร์ ID ROOF

idroof

ปูบนระแนง

idroof

1. หน้างานต้องเตรียม โครงหลังคาไม้ระแนงตาม แบบ ของทางบริษัท ระยะ Slope หลังคาไม่ต่ำกว่า 25 องศา และติดเชิงชายรอไว้ใฟ้เรียบร้อย

idroof

2. เริ่ม เรียงไม้ Starter (ใช้ไม้รุ่นผิวเรียบ) ยึดติดกับระแนงที่เตรียมไว้ด้วยแม็ก U ขนาด 8-32/8-38 (แล้วแต่รุ่นไม้) เว้นช่องว่างระหว่างไม้ประมาณ 5-10 มม. เพราะไม้จะมีการขยายตัวเล็กน้อย

idroof

3. ปูกระดาษ กันน้ำ (Felt Paper) โดยการปูแบบ Interlay โดยกระดาษกันน้ำ 1 ม้วน แบ่งตัดออกเป็น 3 ส่วน แล้วปูทับไม้ที่เรียงไว้แล้วโดยให้ Felt เสมอกับขอบบนของไม้

idroof

4. เรียงไม้ (ตามรุ่นที่เลือกใช้งาน) ทับแถวเดิมอีกครั้งเพื่อปิดร่องระหว่างไม้และทำการ Interlay กระดาษกันน้ำ (Felt Paper) ระหว่างชั้นไม้เหมือนเดิม(ตามรูป) ทำแบบเดิมในแถวต่อๆไป เว้นช่องว่างระหว่างแถว 15/ 19/ 25 ซม.(ตามรุ่นไม้ที่เลือกใช้)

idroof

5. ครอบสัน และครอบข้าง เป็นไม้ซีดาร์ต่อสำเร็จมาแล้วรอยต่อสลับด้านกัน เพื่อกันการไหลย้อยของน้ำ มุงทับกันจากล่างขึ้นบนตามระยะโชว์ของแผ่นไม้ (ตามรูป)

idroof

6. ได้หลังคาไม้ซีดาร์ สวยๆตามต้องการค่ะ

ปูบนไม้อัด OSB

idroof

1. หน้า งานต้องเตรียม โครงหลังคาไม้ หรือโครงเหล็ก ตาม Detail ของทางบริษัท (@.41 ซม.) ระยะ Slope หลังคา ไม่ต่ำกว่า 25 องศา และติดเชิงชายรอไว้ให้้เรียบร้อย

idroof

2. ปูกระดาษ กันน้ำ (Felt Paper) ปูจากด้านล่างขึ้นบน ระยะซ้อนทับกันประมาณ 5 ซม.ตามเส้นขีด ในแนวนอน และในแนวตั้งที่ต้องมาการต่อม้วนกระดาษ ใหมีระยะ้ซ้อนทับ 10 ซม.

idroof

3. เริ่ม เรียงไม้ Starter (ใช้ไม้รุ่นผิวเรียบ) ยึดติดกับไม้อัดด้วยแม็ก U ขนาด 8-32/8-38 (แล้วแต่รุ่นไม้) เว้นช่องว่างระหว่างไม้ประมาณ 5-10 มม. เพราะไม้จะมีการขยายตัวเล็กน้อย

idroof

4. ปู กระดาษกันน้ำ (Felt Paper) ทับstarter จากชายคาล่างขึ้นบน โดยให้มีระยะซ้อนทับกันประมาณ 5 ซม.ในแนวขวาง และซ้อนทับกันประมาณ 10 ซม. ในแนวตั้ง ยึดติดแผ่นไม้อัดด้านล่างด้วย max ลม

idroof

5. ติด ตั้งหลังคา Cedar โดยเรียงไม้ (ตามรุ่นที่เลือกใช้งาน) แถวแรกเชิงชาย ให้ซ้อนทับเสมอแนว starter เดิมอีกครั้ง ก่อนปูหลังคาแบบปกติในแถวต่อๆไป โดยให้โชว์หน้าไม้ที่ระยะระหว่างแถว 15/ 19/ 25 ซม. (ตามรุ่นไม้ที่เลือกใช้)

idroof

6. ครอบ สันและครอบข้าง เป็นไม้ Cedar ต่อสำเร็จมาแล้วรอยต่อสลับด้านกัน เพื่อกันการไหลย้อยของน้ำ มุงทับกันจากล่างขึ้นบนตามระยะโชว์ของแผ่นไม้ (ตามรูป)

idroof

7. ได้หลังคาไม้ Cedar สวยๆตามต้องการค่ะ

VIDEO แสดงการติดตั้งหลังคาไม้ซีด้าร์

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ID9 ROOF เหมาะกับใคร?