ไม้อัดทั่วไป ( PLYWOOD )

PLYWOOD

ไม้อัดทั่วไป (Plywood) จำหน่ายไม้อัดชนิดใช้งานภายใน และชนิดกันน้ำสำหรับใช้งานภายนอก เพื่องานก่อสร้างและงานเฟอร์นิเจอร์

ไม้อัด (Plywood) เป็นอุตสาหกรรมการผลิตไม้ โดยการนำไม้ต้นซุงมาปอก(Peeling) หรือฝาน (Slicing) ให้เป็นไม้แผ่นบางๆ แล้วมาอัดประกอบขึ้นเป็นแผ่นด้วยกาว โดยจัดไม้บางแผ่นในแต่ละชั้นวางแนวเสี้ยนตั้งฉากกัน เพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติด้านความแข็งแรง และช่วยลดการยืดหดตัวในระนาบของแผ่นไม้ได้

idroof
idroof
idroof

รายละเอียด PLYWOOD

ปริมาตร

ความหนา (mm.) ขนาด (mm.) ชนิด นํ้าหนัก (kg.) หน่วย
3.2 4.0 5.0 6.0 1220x2440 1220x2440 1220x2440 1220x2440 ภายใน ภายใน ภายใน ภายใน 6.94 8.93 11.20 13.52 1 แผ่น 1 แผ่น 1 แผ่น 1 แผ่น
4.0 5.0 6.0 7.0 10.0 12.0 15.0 20.0 1220x2440 1220x2440 1220x2440 1220x2440 1220x2440 1220x2440 1220x2440 ภายนอก ภายนอก ภายนอก ภายนอก ภายนอก ภายนอก ภายนอก 8.93 11.20 15.63 22.32 26.79 33.49 44.64 1 แผ่น 1 แผ่น 1 แผ่น 1 แผ่น 1 แผ่น 1 แผ่น 1 แผ่น

ID9 ROOF เหมาะกับใคร?