เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง

idroof

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผู้รับเหมา

ผู้รับจ้างก่อสร้าง หรือชื่อเรียกทั่วไปว่า ผู้รับเหมา (contractor) หมายถึง ผู้ชนะการประกวดราคา หรือผู้ที่เจ้าของงาน (ผู้ว่าจ้าง) เลือกให้เป็นผู้ทำงานก่อสร้างตามที่ระบุไว้เอกสารสัญญา

ง่าย สะดวก มีคุณภาพ

ประหยัดเวลาและควบคุมคุณภาพได้ง่าย ติดตั้งได้รวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์หลังคาของ ID ROOF

  • ติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพที่ พร้อมวิศวกรที่ดูแลการติดตั้ง และทีมประกันคุณภาพที่ตรวจสอบทุกขั้นตอนการดำเนินงาน
  • มีสีให้เลือกหลากหลายสี เพื่อความสวยงามเป็นในแบบของคุณ
  • รับประกันคุณภาพนานตลอดอายุการใช้งาน
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีมงาน ID ROOF
ติดต่อทีมงาน ID ROOF

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ประเภทของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือเดิม (ก่อน พ.ร.บ. สภาสถาปนิก 2543) เรียกย่อว่า ก.ส. เป็นเอกสารรับรองของสถาปนิกในการออกแบบและเซ็นรับรองแบบ ที่รับรองโดยสภาสถาปนิก ในปัจจุบันมีอยู่ 4 สาขาด้วยกันได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ สถาปัตยกรรมผังเมือง และ ภูมิสถาปัตยกรรม ใบประกอบวิชาชีพฯมี 4 ระดับเรียงจากสูงไปต่ำ คือ วุฒิสถาปนิก สามัญสถาปนิก ภาคีสถาปนิก และ สถาปนิกภาคีพิเศษขอบเขตงานที่ควบคุมในสาขาต่างๆ ถูกกำหนดไว้โดยในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2549) ว่าด้วยการกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

สิ่งสำคัญสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องปฏิบัติงานทุกอย่างให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา ด้วยวัสดุและฝีมือแรงงาน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดทางเทคนิค และแบบ

ที่มา : th.wikipedia.org

LINK ที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมคำนวณหลังคา

idroof

หากต้องการคำนวณพื้นที่ของหลังคาโดยประมาณ ทาง ID ROOF มีโปรแกรมช่วยในการคำนวณหาขนาดของหลังคา ทั้งแบบจั่ว(Gable) และปั้นหยา(Hip)

โปรแกรมคำนวณหลังคา

หรือ ติดต่อสอบถามทีมงาน ID ROOF

ติดต่อทีมงาน ID ROOF

ID ROOF เหมาะกับใคร?